online zarada

Kako odrediti sopstveni stil trgovanja u Forex-u

Forex tržište je neiscrpan poligon investicionih ideja za stvaranje profita ali trejder treba da prepozna potencijalnu investicionu mogućnost i odredi metodu za planirani cilj. Plansko trgovanje gubi smisao u pogrešnom pristupu gde se prvo izabere stil pa se onda pristupa analizi. Ponekad nije dovoljno ni nekoliko dana pa ni sedmica da tržište krene u korist […]

Kako odrediti sopstveni stil trgovanja u Forex-u Read More »

Osnovna interpretacija Stochastic Oscillator-a

Konstrukcija Stochastic Oscillator-a u grafičkom izgledu sadrži dve linije (brzi i spori stohastik) koje osciluju u vertikali unutar cenovnog raspona od nultog nivoa do nivoa 100. Kao i kod ostalih oscilatora, interpretacija Stochastic-a prvenstveno tretira ekstremne vrednosti parametara jer grafikon indikatora tada pruža najbolje rezultate. Zbog toga se za konsultaciju najčešće uzima nešto uži raspon

Osnovna interpretacija Stochastic Oscillator-a Read More »

Biznis ideje u suvremenom poslovanju

Karakteristike valutnog para – NZD/USD

Valutni par NZD/USD se svrstava u grupu najpopularnijih samim tim što obe valute pripadaju vodećim svetskim valutama pored evra, švajcarskog franaka, britanske funte, australijskog i kanadskog dolara, kao i japanskog jena. Osnovne karakteristike ovog valutnog para koje opredeljuju trejdere na izbor za trgovanje odnose se, pre svega, na osobenosti novozelandskog dolara. Kao prvo, u ovom

Karakteristike valutnog para – NZD/USD Read More »

Kako ispraviti grešku – trend i njegova korekcija?

Ako bismo upitali Forex trejdere koliko puta su pogrešno ušli u trgovinsku poziciju odgovor bi bio zapanjujuće porazan, naravno, uz iskrenost sagovornika. Prosto je neverovatno da urkos detaljnoj analizi trejderi toliko puta ulaze u poziciju gde trejd od početka postaje negativan. Zato se nameće niz pitanja kvaliteta analize, valjanosti procene i subjektivnosti pojedinca i još

Kako ispraviti grešku – trend i njegova korekcija? Read More »

Metodi pokretnih proseka

Pokretni proseci u tehničkoj analizi predstavljaju kvantitativne (matematičke) metode procesa trgovanja i kao takve važe za objektivne pokazatelje. Trejderi ih rado koriste jer imaju osobinu da umanjuju tzv. smetnje tržišnih aktivnosti dajući pri tome jasniji prikaz smera trenda. Po definiciji, pokretni proseci jesu proseci unapred određenog broja cena podeljenog sa brojem trgovinskih dana (posmatranih vremenskih

Metodi pokretnih proseka Read More »

Koji investicioni instrument je najbolji?

Investicioni instrumenti na Forex-u su valutni parovi od kojih svaki ima svoje karakteristike, kao i pozitivne ili negativne tendencije u ponašanju sa aspekta tržišnih uslova itd. Navedene činjenice upravo doprinose mogućnosti izbora valutnog para prema ambicijama i preferitetu trejdera. Izbor je, dakle moguć utoliko, ukoliko se želi trgovati različitim instrumentima ili na više njih. Dilema

Koji investicioni instrument je najbolji? Read More »

Regulatorska tela u svetu globalnih finansija i njihova uloga

Forex tržište je u poslednjoj deceniji veoma funkcionalno uznapredovalo, a i postalo bogatije za stotine hiljada učesnika krupnijih investitora kao i malih špekulanata (Forex trader-i). Međutim, uporedo se evidentno javljaju i sumnjive aktivnosti nekih poslovnih entiteta koji nemaju nikakve garante dok se svojski trude da se ubroje u brokere, investicione savetnike i dr. Forex tržište

Regulatorska tela u svetu globalnih finansija i njihova uloga Read More »

Najbolji način da se ostvari on-line zarada

Kada se upotrijebi termin online zarada često je prva asocijacija internet trgovina ili online igre na sreću. Masovna primjena interneta je doprinijela da se igre na sreću popularizuju, ali je i trgovina posredstvom interneta dobila na svom poboljšanju. Međutim, kada govorimo o trgovini mislimo na trgovinu na globalnom financijskim tržištu (Forex Market) iz jednostavnog razloga

Najbolji način da se ostvari on-line zarada Read More »

Scroll to Top