Forex kao stil poslovanja i života uopšte

Iako smo vec dve decenije u novoj eri mnogima je teško da se u početku oslobode predrasuda o definiciji profita iz markističkog značenja prema kome je prisvajanje viška vrednosti od stane kapitalista bio osnov kumulacije profita. Donekle je razumljivo jer je kapital dugo predstavljao suštinu društvenog odnosa gde drukčija značenja profitabilnosti nisu bila prepoznata od većine društva. Upravo investiranje na globalnom finansijakom tržištu pruža mogućnost najvećem broju učesnika do sada da na tržišnoj utakmici gde vladaju jednaki uslovi za sve, primene savremen način profitiranja koji se zasniva na pozitivnom prihodu na investiciju. Forex biznis i Forex profit oslobađaju stega težeći vizionarstvu i stimilativnom pouzdanju investitora što dalje stvara povoljnu klimu za novi stil života uz vitalne različitosti u odnosu na egzistencijalno ili status quo bitisanje. Inače, svi investicioni poslovi za cilj imaju stvarenje profita što uopšte nije sporno, ali je činjenica i da se svi poslovi obavljaju iz sličnih razloga, odnosno, zbog zarade. Za obavljen posao, svi koji rade očekuju sa punim pravom određenu zaradu, dakle, dobit od uloženog rada i onog što je taj rad stvorio. Istini za volju, nemaju svi poslovi isti stepen rizika, ali nisu ni jednako profitabilni, čak ni približno što je razumljivo. Međutim, teško je pomiriti pojam rada i zarade što se kroz istoriju ljudskog društva manifestovalo kroz mnoge globalne revolucije i promene društvenog poretka. Zato treba dobro razumeti profit kao cilj investiranja jer je to vrlo složena ekonomsko-finasijska kategorija. Profitirati i egzistirati, za početak nije isto, pa u tome i treba potražiti osnovnu suštinu bavljenja investicionim ulaganjem. Posao koji se radi za zadovoljenje egzistencije u retkim slučajevima može obezbediti uštedom određeni kapital kao višak u budžetu koji se kasnije troši na potrebe koje nisu strogo egzistencijalne prirode. Egzistencija, pre svega, označava bitisanje, izdržavanje, ali istovremeno i način života. Sa druge strane, profit predstavlja dobit, a profitirati znači ostvariti korist iz nečega. Zato je logična činjenica da, ako se teži ostvarenju profita, onda je neophodno usredsrediti se na stvaranje uslova za to. Sam način života, kao i razmišljanja u tom pravcu treba da su u skladu sa željom za profitiranjem. Treba imati na umu da pojam profit prema svom korenu iz latinskog jezika istovremeno označava ostvarivanje napretka. U tom smislu se egzistencijalno poslovanje bitno razlikuje od investicionog ulaganja jer se profit na prvom mestu tretira kao izvor sredstava za finansiranje rasta poslovanja. Forex trejderi treba da shvate osnovnu suštinu uvećanja kapitala na trgovinskom računu. Profit nije samo ostvarena dobit i pozitivna razlika u odnosu uloženo-dobijeno već automatski predstavlja veći investicioni potencijal za trajnu profitabilnost gde takva percepcija profita u poslovima investicionog ulaganja obezbeđuje slobodu i veće pouzadanje kao glavni element potpore.

Scroll to Top