Dodatni posao

Dodatni posao

Budući da je ekonomska kriza utjecala i na značajno smanjenje bruto nacionalnog dohotka, dodatni posao je posatao sve češća pojava današnjice. Sa druge strane, inflatorni faktori i stalno povećanje cijena osnovnih životnih namirnica primoravaju građanstvo da u masovnijem broju potražuju dodatni posao. Tako imamo činjenicu da dodatni posao više nije rijetka pojava društvenog života, već njegova jednostavna potreba za rješavanje egzistencijalnih problema ljudi uopće, kao i sastavni dio svakodnevnog života. I zaista, činjenica je da veliki broj zanimanja više ne osigurava pristojna mjesečna primanja, odnosno imaju nedovoljno visoke zarade za pristojan život. Čak i ona zanimanja koja primarno osiguravaju zadovoljenje elementarne egzistencije pojedinca i obitelji, nisu dovoljno profitabilna u smislu potreba sekundarnog tipa, gdje se podrazumijevaju sve potrebe i aktivnosti za podmirenje kvalitativnih komponenti društva i čovjeka kao osnovnog nositelja društvenog života. Vrlo često, dodatni posao koji bi trebalo doprinijeti kvaliteti života ljudi, degradira samu poziciju onoga koji ga obavlja, ako ni u čemu drugom, ono u dužini radnog vremena koje je potrebno da bi se dodatni posao obavljao. Naravno, tu prepoznajemo vrijeme potrebno za odmor i revitalizaciju koje se upotrebljava za dodatni posao i na taj način izravno utječe na smanjenje kvalitete života radnika i društva uopće.

Dodatni posaoOsim navedenog, dodatni posao umnogome ovisi od afiniteta i sposobnosti pojedinaca, odnosno individue, ali i od ponude tj.. pronalaženja mogućnosti za dodatni posao, au skladu sa situacijom u okruženju u kojem živimo. Ovisno od toga svaki dodatni posao treba ispuniti određene uvjete kako bi imao svoj smisao i opravdanost rada. Ti uvjeti bi se sastojali u sljedećem:

– Mogućnost dobre organizacije i samoorganizacije koja rezultira donosi razmjeran odnos između kvalitete i kvaniteta obavljanog posla;

– Radno vrijeme koje ne bi trebalo biti duže od četiri sata (dodatni posao), kako bi se osiguralo zadano vrijeme za odmor i revitalizaciju;

– Mogućnost pristojne i adekvatne zarade koja bi stimulativno djelovala obzirom na prirodu radne aktivnosti koju zahtijeva angažiranje da bi se obavljao dodatni posao.

Ovo su najprirodniji zahtjevi koje bi trebalo postaviti kao uvjet da bi se donijela odluka o angažiranju za dodatni posao. Međutim, u praksi je malo teže ispuniti navedene kopmponente ili bar ne u potpunosti. Najveći problem predstavlja organizacija / samoorganizacija obavljanja posla, a posebno ako se ima u vidu problem usklađivanja radnog vremena prema rasporedu rada iz redovnog zanimanja. Rijetki su slučajevi gdje se dodatni posao može obavljati u fleksibilnom radnom vremenu, u terminima koje možemo sami rasporediti sukladno svojim dnevnim obvezama i potrebama ili prema vlastitim željama. Dodatni posao bi trebalo da nam osigura adekvatnu zaradu ili bar pristojan prihod dostojan žrtvi dopunskog angažiranja na račun slobodnog vremena, što je zaista vrlo rijetko u moru zanimanja koja se svakodnevno nude. Kao dodatni posao iz domene suvremenog poslovanja može se podvesti forex trejding obzirom da ispunjava sve uvjete prethodno navedene, i više od toga. Naime, na forex-u ne samo da je moguće organizirati rad kao dodatni posao, a prema vlastitom dnevnom rasporedu (forex tržište radi 24 sata dnevno, pet dana u tjednu), već je i vrlo fleksibilna duljina vremenskog intervala koja je potrebna za trgovanje ( ovisi od tipa trgovca i njegovih afiniteta u radu). Osim navedenog, kao najvažnije treba istaknuti i mogućnost dobre zarade kakvom se može okarakterisati malo koji dodatni posao.

Scroll to Top