Metodi pokretnih proseka

Pokretni proseci u tehničkoj analizi predstavljaju kvantitativne (matematičke) metode procesa trgovanja i kao takve važe za objektivne pokazatelje. Trejderi ih rado koriste jer imaju osobinu da umanjuju tzv. smetnje tržišnih aktivnosti dajući pri tome jasniji prikaz smera trenda. Po definiciji, pokretni proseci jesu proseci unapred određenog broja cena podeljenog sa brojem trgovinskih dana (posmatranih vremenskih okvira). U upotrebi su najpopularnija tri metoda – SMA (Simole Moving Average), EMA (Exponential Moving Average), Smoothed i Linear Wighted Moving Average koji se nalaze na trgovinskoj platformi trejdera sa sledećim osnovnim karakteristikama:

– Jednostavni pokretni prosek ili SMA ima vrlo jednostavnu formulu izračunavanja proseka gde se svakog dana (na dnevnom grafikonu, a isto važi i za druge vremenske okvire) dodaje nova cena i oduzima najstarija u nizu na kome se meri prosek. Najčeće se uzima u obzir izračunavanje cene zatvaranja (Model: close) mada neki tehnički analitičari u cilju postizanja veće preciznosti koriste prosek četiri referentne vrednosi cene (open, high, low, close).
– Linearni pokretni prosek tretira uglavnom samo novije cene, odnosno, izračunava cenu na zatvaranju unutar proseka dodavanjem novih vrednosti cena.
– Smoothed ili glatki model pokretnog proseka kako se još naziva, zbog svoje specifičnosti je ređe u upotrebi iako daje vrlo korisne smernice u datim slučajevima.
– Eksponencijalni pokretni prosek je preciznija metoda jer mnogo brže reaguje na tržišne promene od svih ostalih metoda, a to postiže zahvaljujući činjenici da sporijim tempom eliminiše starije podatke iz obračuna svoje vrednosti.

Međutim, kod svakog od metoda pokretnih proseka važno je uočavati trgovinske signale koje oni generišu. Praksa je pokazala da na kratkoročnom grafikonu svi metodi pokretnih proseka daju najbolje rezultate na periodima 10 ili 50 sveća, a na dugoročnim i srednjeročnim na 100 i 200 sveća. Naime, korišćenje navedenih modela ispostavilo se kao odličan pokazatelj nivoa otpora i podrške inicijalnog trenda što je svakako od velike pomoći u analizi tržišnog kretanja. Pored toga, preseci pokretnih proseka, a naročito sa manjim brojem sveća sa dugoročnijim prosecima generišu obrte trenda što je jedan od kurioziteta njihove upotrebe. Sa druge strane, kada presek pokretnih proseka izostane pokazatelj je istrajnosti trenda na snazi. U takvom slučaju se pokretni proseci mogu iskoristiti kao kanali trenda oko kojih cena oscilira dok svaki presek grafikona cenovnog kretanja preko linije MA zapravo daje signal za kupovinu ili prodaju što zavisi od smera već postojećeg trenda. Na osnovu navedenih osnovnih metoda pokretnih proseka postoje mnogi složeniji trgovinski sistemi čiji su oni sastavni deo iako su u najvećem broju slučajeva to samo verzije modifikovanih pokretnih proseka, a vrlo su popularni u svakodnevom poslovanju Forex trejdera.

Scroll to Top