Intuitivni izražaj u Forex analitici

Često smo skloni da mislimo da nam intuicija nešto govori što ne mora biti promišljeno i sasvim izvesno, ali ipak postoji kao potencijalno moguće. Svesni te činjenice mnogi trejderi pribegavaju intuiciji u odlučivanju što često postaje opasna zamka, pogotovu ako imaju i premalo iskustva. Moglo bi se čak reći da je intuitivno odlučivanje tipična odlika trejdera koji se nalaze u prvoj fazi edukacije pa je malo irelevantno govoriti o povoljnim aspektima kod trejdera u nekoj zrelijoj fazi rada. Početnička faza u edukaciji može obilovati intuitivnim odlukama jer nisu još uvek usvojena sva saznanja sa kurseva niti je uokvirena celokupna analitička slika i dr. Sa povećanjem iskustva trejdera intuiciju treba smanjivati u korist sticanja veštine da se usaglase tri najznačajnija aspekta (tehnički, fundamentalni i psihološki). Poput saglasja uzajamnog kretanja parametara dva, tri ili više tehničkih indikatora trejder treba da pomiri svoju intuiciju sa objektivnim u interpretaciji pokazatelja sveobuhvatne analize. Na polju tehničke analize najefikasnije se postiže kada veština trejdera doseže do nivoa prepoznavanja grafičkih obrazaca (chart pattern) na brz i jednostavan način. Iskusan trejder zna da je najveća mana grafičke analize što ona prikazuje događaje koji su se već dogodili pa se veština predviđanja budućih kretanja cena svodi na sposobnost trejdera da primeni prepoznati obrazac za projekciju budućeg. Rešenje zagonetke pravovremenog ulaska u poziciju upravo leži u pronalaženju optimalnog spoja između znalačkog uočavanja obrazaca i iskustvenih moći trejdera što je prepoznato kao stečena intuitivna snaga. Koliko god je intuicija kao prirodni dar čoveka izražena u pozitivnom smislu, bez primene znanja (planska projekcija trejda) i usaglašavanje tržišnog kretanja analitičko-strateškim stavovima tredera, ona ostaje na nivou nasumičnog pozicioniranja trejdova sa sumnjivim ishodom. U skladu sa tim se trejderima sa iskustvom i svim onima koji streme da postanu pravi vizionari u Forex trgovanju savetuje da intuiciju ostave po strani jer ne može biti osnova postavke projekcije trejda. Tek kada se sačini analiza na osnovu nesumnjivog znanja, može se ostaviti na volju intuitivno predosećanje, ali samo u meri da se zadovolji prirodna potreba čoveka za osećajem zadovoljstva da je sopstvenom zaslugom doprineo ličnom uspehu, a u korist sticanja većeg samopouzdanja. Dakle, intuicija u Forex trgovanju ne može biti polazna osnova ma koliko ona bila bez greške jer tek u konačnom ishodu ima opravdanje, a zapravo je potvrda iskustveno stečene intuitivne snage u spoju znanja i veštine trejdera. Pošto u Forex-u nema čarobne formule ni univerzalnih programskih rešenja koja sa stoprocentnom sigurnošću otkrivaju bududući tržišni trend, u donošenju konačne investicione odluke se logično nameće intuitivno ponašanje trejdera kao neodvojivi deo njegovog prirodnog bića. U pomirenju potrebe za izražaj intuiticije sa znalačkim analitičkim rešenjima leži vrhunac profesionalne zrelosti Forex trejdera, posebno u aspektu psihološke analize.

Scroll to Top