Forex biznis oslobađa kreativnost

Svaki potencijalni Forex trejder u početku ima konvencijalne stege uobičajenih predrasuda koje iniciraju sijaset pitanja na temu funcionisanja poslovanja. Naravno, velika očekivanja mogu da obeshrabre spram početničkog potencijala u širem smislu te reči. Ono na šta treba staviti fokus svakako nije profitabilnost kao usamljenu kategoriju bez uticaja ostalih komponenti savremenog poslovanja. Ponekad investicioni poslovi po svojoj vokaciji pretenciozno forsiraju san o profitu što može zanemariti suštinske vrednosti poput kreativnosti čoveka stvaraoca i sl. Forex biznis upravo oslobađa kreativnost poslovnog čoveka kao najbitniju pokretačku snagu. Treba imati na umu da kreativnost i njena realizacija ne donose samo profit već je dobit daleko značajnija kao profesionalno ostvarenje i zadovoljenje iskonskih potreba stvaraoca da postigne cilj, pa zašto da ne – i ostvarenje sna? Inače, san svakog biznismena suštinski je ekonomska nezavisnost i socijalno-politička neutralnost što po definiciji oslobađa. Ekonomska nezavisnost u biznisu ima kao posebnu kategoriju izraženo pitanje konkurentnosti na tržištu, a Forex tržište funkcioniše kao „utakmica ravnopravnih učesnika“ gde su svi (od spekulanata pojedinaca pa sve do velikih investicionih fondova i banaka) partneri jedni drugima bez suparničkog nadmetanja u trgovini. Forex tržište je tako organizovano da je u svakom trenutku likvidno bez problema realizacije trejda pri čemu odnos ponude i tražnje jedino dominira na tržištu. Obim kupovine ili prodaje svaki učesnik limitira prema sopstvenoj investicionoj mogućnosti bez obzira na finansijsku moć drugih učesnika u globalnoj trgovini. Praktično, konkurencija među učesnicima na najvećem finansijskom tržištu ne postoji kao jaz suprostavljenih već se čitavo poslovanje odvija u atmosferi velikog partneratva. U svakom trenutku možete i prodavati i kupovati jer na drugoj strani uvek ima odgovora i za ponudu i za potražnju. Osim toga, nema brige oko gubitka radnog mesta kao ni gubitka posla jer što je veći broj onih koji trguju na Forex tržištu utoliko više tržište jača, volatilnost tržišta povećava mogućnost za profitabilnije poslovanje kao i konzistentnost. Socijalno-politička neutralnost je posebna pogodnost, jer bez obzira iz kog dela sveta dolazite i kojoj socijalnoj grupi pripadate, za vas su potpuno isti uslovi poslovanja na tržištu. Politička ili bilo koja druga partizacija je potpuno izlišna jer je svaki uticaj u tom smislu obesmišljen i neutralisan, a posebno sa aspekta nepostojanja monopola. Povrh svega, ako svoje Forex trgovanje organizujete kao biznis ničim nećete biti ograničeni od bavljenja drugim poslovima jer Forex biznis može funkcionisati i kao vaše dopunsko zanimanje. Dakle, ukoliko imate afiniteta da budete svestrani i kreativni, Forex biznis vam može samo doprineti, a metode dugoročnog strateškog trgovanja na Forex-u podrazumevaju minimalno angažovanje vremena i postizanje vrlo značajnih rezultata. Inače, kao najvažnije, trgovanje projektovano na dugoročnim vremenskim intervalima inicira generisanje krupnog kapitala dok kratkoročna trgovina omogućuje dodatne profitabilne trgovinske transakcije. Forex biznis uvek ima opciju širenja poslovanja shodno povećanju investicionog kapitala koji ničim nije posebno uslovljen sa potencijalom neslućenih granica uspešnosti i kreativnosti.

Scroll to Top