Regulatorska tela u svetu globalnih finansija i njihova uloga

Forex tržište je u poslednjoj deceniji veoma funkcionalno uznapredovalo, a i postalo bogatije za stotine hiljada učesnika krupnijih investitora kao i malih špekulanata (Forex trader-i). Međutim, uporedo se evidentno javljaju i sumnjive aktivnosti nekih poslovnih entiteta koji nemaju nikakve garante dok se svojski trude da se ubroje u brokere, investicione savetnike i dr. Forex tržište zbog toga i sličnog, često nepravedno dobija etiketu “neuređenog” tržišta na kome su prevare (scams) evidentirane kao neka uzgredna pojava koja šteti ukupnom integritetu globalnog tržišta Zato je egzistencija regulatorskih tela u svetu neophodna i važna jer već i samo prisustvo ukazuje na fer utakicu i uređeno poslovanje gde poštovanje integriteta finansijskih tržišta predstavlja prioritet, a ogleda se u sledećem:

  • Garancija profesionalnosti i besprekorne menadžerske etike;
  • Garancija poverljivosti podataka i očuvanje integriteta klijenata;
  • Obaveza pružanja informacija o uslugama koje se nude kao i o naknadama za pružanje tih usluga bez skrivenih troškova i sl;
  • Zaključivanje pismenog ugovora za upravljanje imovinom itd.

Dakle, prilikom izbora budućeg Forex brokera posredstvom koga će trgovati, Forex trejder treba da zna kod kog regulatorskog tela je registrovan. Time se trejder informiše na odgovarajući način sa osnovnim podacima Forex brokera i njegovom „ličnom kartom“ tako da ne postoji strah od neregularnog poslovanja, problema sa zakonom, gubitka kapitala i sl. Inače, u svetu posluje više regulatorskih tela koja deluju na delovima globalnog tržišta teritorijalno, ali i globalno. Dakle, ne postoji mogućnost propusta neregularnosti na Forex tržištu bez obzira na deo sveta u kome se registruje neki Forex trejder već je važno da izabrani broker ima licencu kod nekog od priznatih regulatorskih tela. Najpoznatija regularotska tela u Forex asocijaciji su NFA, CFTC, FCA, ASIC, ARIF, HKMA i dr. Pored navedenih tela koja obezbeđuju kvalitet funkcionalnosti globalnog finansijskog tržišta, postoje i uticajna tela koja kontrolišu međunarodne finansijske tokove. Na primer, pored ARIF-a koji deluje na polju regulacije na teritoriji Švajcarske, BIS (The Bank of International SenttlementsBanka za međunarodna poravnanja) opslužuje centralne banke u nastojanju postizanja monetarne i finansijske stabilnosti. BIS podstiče međunarodnu saradnju i deluje kao Banka za centralne banke, takoreći, BIS je glavni centar za međunarodnu saradnju centralnih banaka. Inače, BIS je najstarija svetska finansijska organizacija ovog tipa (osnovana je  1930. godine) sa sedištem je u Bazelu, ali ima dva reprezentativna predsedništva – u Meksiko Sitiju i Hong Kongu (specijalni administrativni region NR Kine). Obzirom da su klijenti BIS-a centralne banke i zvanične međunarodne organizacije, ne prihvata depozite, niti pruža finansijske usluge privatnim licima, ali koordinira u dijalogu promovisanja svih bitnih aktivnosti sa ciljem finansijske stabilnosti, sprovodi istraživanja o važnim elementima za funkcionisanje finansijskog sistema i deluje kao poverenik u domenu međunarodnih finansijskih operacija.

Scroll to Top