Merilo ličnog uspeha Forex trejdera

Kada trejderi počinju da trguju na Forex-u imaju napameti samo ostvarenje što većeg profita. Prve gubitke u poslovanju osećaju kao šamar koji kod većine služi za otrežnjenje od opijenosti prevelikom željom za uspehom. Kod nekih pak izazove strah od totalnog neuspeha koji u prvim danima trgovanja zaista tako izgleda jer nema dovoljno prethodnih pozitivnih rezulatata da daju podstreh za dalji rad. Međutim, ako trejder ima svest o evidentnim mogućnostima dobitaka i gubitaka u Forex-u postaraće se da prevaziđe filozofiju gubtnika koji uglavnom za svaki problem krive faktor sreće i sl. Posmatrajući kretanje cena na grafikonu svaki trejder ima jasnu sliku o smenjivanju Up & Down trendova kako na kratkim vremenskim intervalima, isto tako i na dugoročnom grafikonu. Dakle, slično grafikonu cenovnog kretanja uspešnost u Forex trgovanju nije ništa drugo već tok određene strategije trgovanja koja nužno ne mora biti sto posto pozitivna da bi bila održiva. U praksi ni ne postoje podaci koji Forex trgovanje prikazuju kao apsolutni uspeh bez gubitničkih pozicija ili oscilacija u rezulatatima trgovanja. Ako se posmatra razvoj situacije na samo jednom trejdu najčešće se opažaju oscilacije od minusa do plusa na računu sve do zatvaranja pozicije i konačnog rezultata. Tako svakako nije moguće strogo podvući liniju razdvajanja dobitnika od gubitnika već se ove dve grupe trgovaca upravo tretiraju kao uspešni i manje uspešni. Ali, manje uspešni koji posluju sa više gubitaka nego dobitaka u jednom periodu uvek imaju šansu na Forex-u da svoje poslovanje unaprede adekvatnom strategijom i dođu do uspeha. Forex i jeste na svoj način privlačan posao upravo zbog toga što pruža šansu u svakom trenutku da trejderi sopstvenom kreativnošću i smislenim potezima mogu od gubitnika postati strateški dobitnici. Grafikon ličnog poslovnog uspeha trejdera koji ume da iznađe pravi način za takav preokret upravo ima izgled dugoročnog obrta trenda u rastući koji oslikava reorganizaciju i napredak ukupnog poslovanja. Na dugoročnom rastućem trendu uvek može biti oscilacija, ali one predstavljaju sastavni deo investicijskih ulaganja uz kontrolisani rizik. Treba napomenuti da ekstremni rezultati nikada nisu relevantne kategorije za analizu poput nagle volatilnosti tržišta i treba ih smatrati hazarderskim potezima pre nego strateškom aktivnošću. Dakle, ne može se očekivati da gubitnici postanu dobitnici na osnovu filozofije poslovanja „sve ili ništa“ što je obično jednako trgovanju „na margini“ uz očekivanje finansijskog čuda. U Forex-u nema strogog razgraničenja među dobitnicima i gubitnicima ako bi se merio isključivo saldo na računu jer kapital predstavlja investicioni potencijal neograničenih mogućnosti. Međutim, mnogi drugi elementi profilišu trejdera na globalnoj mapi dobitnika i gubitnika. Zato treba analizirati, pored rezultata trejda i planiranja investicionog kvantiteta (veličina trejda i sl.), kvalitet strateškog delovanja gde se u prvi plan stavlja psihološki aspekt kao jedini koji može suštinski da načini jaz između dobitnika i gubitaša.

Scroll to Top