Kompromis je uvek dobra opcija

Svaka nova situacija na Forex tržištu je samo trenutna situacija i uvek je jedinstvena i nezavisna od sličnih dešavanja u prošlosti. Međutim, svaka tržišna situacija budi podsvest trejdera navodeći ga na reakciju prema prethodnim iskustavima što predstavlja glavnu smetnju za analizu. Zato je potrebno ovladati veštinom u trgovanju na način da je i samo razmišljanje o verovatnoći uspeha dobar putokaz u analizi tržišta. Strategija u trgovanju obezbeđuje najveći oslonac samopouzdanju kao osnovnom gradivnom elementu pozitivnog stava trejdera. Svakako treba usaglasiti sopstvene stavove prema situaciji jer uglavnom se ne može postupati suprotno od svojih uverenja. Za svaki konkretni slučaj u interaktivnoj komunikaciji tržište uvek nešto govori i predlaže jer cena koja se ponavlja obično je informacija i koristan savet koji pristiže sa tržišta. Ipak, čovek je gotovo uvek samopozvan da konstantno bude u pravu i to u svakoj situaciji, ali Forex trgovanje ga isto kao i druge životne delatnosti upućuje na kompromis gde odlučnost u radu ne trpi isključivost koja je ograničava već teži daljoj kvalifikaciji za nove uspehe. Kompromisna rešenja ne podstiču čoveka na likovanje već pozivaju na ustupke kada verovatnoća nije na strani uspeha itd. Uprkos svemu, verovatnoća se zasniva na intuitivnoj i iskustvenoj predstavi događaja pa je zato važno uvek biti u pripravnosti da je uspeh realtivna stvar kao i da verovanje u uspeh čini veći deo tog uspeha. Uzevši sve to u obzir, treba prihvatiti za opšti princip trgovanja da je na tržištu sve moguće i time proširiti sopstvene vizije o verovatnoći uspeha. Inače, kompromis po vokaciji definiše uzajamnu saglasnost u pronalaženju zajedničkog dogovora, gde jedna strana (ili obe) prihvata tuđe zahteve i kada oni štete njenom cilju. Ipak, određeno rešenje je kompromisno samo u slučaju kada je plod višekriterijumskog odlučivanja i ako obe strane koje su u određenom sukobu aktivno učestvuju u pronalasku rešenja kao nužan proces međusobnog funkcionisnja. Jasno je da kada postoji neki sukob jedna strana mora da „popusti“ kako bi došlo do dogovora gde to popuštanje podrazumeva kompromis. Ali, ovaj pojam se može posmatrati i sa negativnog aspekta ako određena strana kompromituje tuđe ciljeve da bi postigla cilj koji njoj odgovara. Sa tog aspekta treba imati na umu da dobro kompromisno rešenje prejudicira da obe strane gube i dobijaju podjednako zarad svojih koristi. Većina Forex trejdera tržište doživljava kao svojevrsnog protivnika neverujući u moguć kompromis. Svakako je to greška u percepciji tržišta jer rešenje najbliže idealnom rešenju uvek jeste kompromis. Verovatnoća uspeha i kompromis su iz recepture istog majstora zanata. Svakako vredi razmisliti o tome!

Scroll to Top