Kratkoročno i dugoročno trejdovanje


U Forex trgovanju postoje različite strategije i stilovi trejdovanja, a zavise uglavnom od afiniteta trejdera (njegovoj osposobljenosti za Forex trgovanje, ličnom preferitetu pri izboru investicionih instrumenata, raspoloživom vremenu za trgovanje itd.). Međutim, na izbor strategije trgovanja utiču velikim delom i tržišni uslovi koji su vrlo promenljivi jer čine multiplikaciju faktora globalne ekonomije i geopolitičkih prilika. Shodno navedenom, svaki trejder može izgraditi sopstveni stil trgovanja, ali primena određene strategije nameće činjenicu da uspešno trgovanje zahteva često kombinovanje stilova i različitih tehnika trgovanja. Možda je najbolji primer usporedbe kratkoročnog i dugoročnog trgovanja da bi se ovakva konstatacija bliže objasnila i usvojila kao način razmišljanja i metodologije rada. Naime, kratkoročno trejdovanje je stil onih trgovaca koji najčešće nemaju puno vremena za trgovanje na Forex-u, ali i onih koji preferiraju brz način zarade na vrlo kratkim vremenskim intervalima (5-min, 10-min i 15-min). Takvi trgovci i stilovi nose naziv „Intraday“ i „Scalping“. Intraday uglavnom označava trgovanje u toku jednog radog dana, dok sam naziv skalping označava trgovanje u vrlo kratkom vremenskom okviru. Trgovanje u dnevnom okviru ima svoje određene prednosti, naročito ukoliko izabrani valutni par kojim se trguje ima zadovoljavajuću dnevnu volatilnost, tako da omogućava otvaranje više pozicija sa profitom u toku jednog dana. Međutim, ukoliko tržišni uslovi diktiraju izvesne poremećaje (neočekivani događaji i iznenadne vesti) tako da se mogu dogoditi kako pojačana volatilnost, ali isto tako i duže zatišje na tržištu, tada trgovanje sa profitom zahteva izvesno duže vreme. Sklaping stil opet zahteva trgovanje sa većim ulozima kapitala jer se na vrlo kratkim vremenskim intervalima mogu očekivati srazmerno manja pomeranja cena (cca 5-20 pipseva). Retko se na valutnim parovima dešava da se za 5-10 minuta mogu planirano očekivati velika cenovna kretanja. Osim toga, da bi se sa velikom sigurnošću mogao očekivati značajan profit na kratkoročnim pozicijama neophodno je sačiniti vrlo preciznu analizu koja svakako podrazumeva projekciju sa aspekta dužih vremenskih intervala ka kraćim vremenskim okvirima. Takav pristup, već sam po sebi pretpostavlja kombinovanje više strategija u analizi i pristupu poslovanja na Forex-u (dugoročni grafikoni). Inače, Forex poslovanje zahteva vreme koje treba posvetiti ozbiljnom radu do postizanja zadovoljavajućih rezultata (profit) pa je i to jedan od pokazatelja da kratkoročno trejdovanje ne znači osiguran uspeh, i to na brzinu. Još jedan važan elemenat određuje stepen uspešnosti koji se takođe tiče vremena potrebnog za zatvaranje pozicije (take profit). Naime, analizom tržišta može se predvideti buduće kretanje cene, smer kretanja i nivo pomeranja (broj pipseva), ali niko ne može sa sigurnošću da tvrdi za koje vreme će se dogoditi projektovani događaj. Zato trend trgovci koji trguju na dugoročnim intervalima imaju veće šanse za ostvarenje profita jer ostavljaju svoje pozicije otvorene i preko noći da bi sačekali da cena dostigne projektovani nivo. Dakle, kratkoročno trejdovanje ima svoje prednosti, ali i mane koje upravo zavise od vremenskog ograničenja (pozicije-take profit) koje nije jednostavno vremenski predvideti. Zato je najbolje kombinovati kratkoročno trejdovanje sa ostalim stilovima trgovanja, a kao način za usklađivanje poslovanja prema aktuelnim tržišnim uslovima.

Scroll to Top