Faze razvoja Forex trader-a (Nesvesno neznanje i svesno neznanje)


Činjenica je da Forex trgovanje neminovno zahteva permanentnu edukaciju i usavršavanje kroz praćenja trendova poslovanja, aktuelnih informacija, tehničko-tehnološkog napretka itd. U skladu sa tim, naučiti trgovati znači steći određene veštine i znanja, ali nikako ne podrazumeva završetak tog procesa kao konačnu stvar, već kao nešto trajno što sve vreme prati poslovanje na Forex-u. Sa tog aspekta je, dakle, pomalo izlišno govoriti o znanju trejdera početnika koji je tek zakoračio na tlo investicionog ulaganja, jednog od najprofitabilnijih poslova na svetu. Upravo zbog toga, mnogi stručnjaci koji se bave ovom materijom navode faze razvoja Forex trejdera (najčešće pet značajnih faza) da bi ukazali na dugotrajnost procesa sticanja znanja kroz razne vidove edukacija, analize praktičnih iskustava, kao i istorije razvitka osnovnih načela trgovanja i još mnogo toga.

Nesvesno neznanje se navodi kao prva razvojna faza u životu trejdera koju svako mora proći jer je ona informacijskog karaktera gde se trejder prvi put susreće sa potpuno novom materijom. Najčešće se prve informacije o Forex-u odnose na mogućnost velike zarade, o jednostavnom načinu na koji se otpočinje sa trgovanjem, da svako može da trguje bez obzira na iskustvo i predhodno poznavanje materije i tome slično. Potpuni novajlija koji se obreo u svetu velikih investicija prirodno biva fasciniran, obuzet velikim entuzijazmom što ga podstiče da ubrzo otvara račun, počinje nasumično da otvara pozicije i dolazi u situaciju da velikom brzinom gubi novac, a da pri tom ne uspeva da nauči išta, ostajući zapanjen pred nepoznatim. Štaviše, počinje da sumnja da je „natrčao“ na nešto što je usmereno protiv njega i da je sve ovo skupa samo jedna velika prevara. Treba posebno napomenuti da početnici u većini slučajeva imaju kao osnovnu percepciju Forex-a lakoću trgovanja jer kretanje cene gore-dole vide kao neminovnost događaja koji će se svakako desiti, pre ili kasnije. Gotovo nikada ne uspevaju da shvate u čemu se sastoji značaj predviđanja kretanja cene i čemu služi analiza tržišta koja je inače vrlo kompleksna i najvažnija za Forex trgovanje. Karakteristično za ovu fazu razvoja trejdera je da je baš u njoj najveći broj onih koji odustanu od trgovine na Forex-u, a kao posledica straha od mogućih gubitaka (strah od nepoznatog, globalnih prevara) bez dubljeg interesovanja da se pronikne u nešto što predstavlja poslovni izazov. Međutim, često tuđa iskustva (prijatelja, poznanika, kolega i dr.) intrigiraju početnike da ostanu u svetu investiranja i krenu dalje…

Svesno neznanje je druga etapa u razvoju trejdera koja se nastavlja kao prirodan sled prelaska nesvesnog u svesno u procesu otkrivanja novosti, želje za učenjem, odlučne namere prema usavršavanju i napretku. Dakle, u drugoj razvojnoj fazi trejder prevazilazi postojanje tabua o nekakvoj globalnoj zaveri i počinje da shvata da je probelm u njemu tj. u njegovom neznaju, te počinje da se edukuje „gutajući“ često preobimnu literaturu, sadržaje raznih foruma i mnoge druge internet sadržaje koji ga pomalo „guraju“ u trgovanje i kada nema dobre prilike za to. Karakteristično za ovu fazu je da trejder pred nadolaženjem znanja i novih informacija ne uspeva da vlada svojom prevelikom željom da trguje i postaje nestrpljiv pred prevelikim izazovom kakvo zaista jeste Forex trgovanje. Gotovo svaki gubitak sa kojim se suočava u fazi svesnog neznanja sklon je da zanemari smatrajući da ipak mnogo više zna nego što to pokazuju njegovi rezultati na trgovinskom računu. Problem i jeste u tome što usvajanje određenih znaja i veština trejdera u ovoj fazi, upravo navodi na svesno neznanje materije, a ono se odnosi na najvažniji segment psihološke analize. Dakle, svesno neznanje se manifestuje kao uporno isprobavanje strategija, indikatora i svih poznatih alata u trgovanju neobazirući se na psihološku nespremnost trejdera koji zapravo svesno ide u gubitke iako ne zna pravi razlog tome. I u ovoj fazi ima čestih odustajanja čemu su najčešći razlog preveliki gubici sa računa, tako da trejder počinje da gubi prethodni entuzijazam koji je imao i ne uspeva da preskoči sledeći prag – međufaza do faze svesnog znanja, kada treba da počne sa otkrivanjem svih pozitivnih strana svog uloženog rada i da otpočne sa ostvarivanjem profitabilnih trgovinskih transakcija.

Scroll to Top