Impulsivni i korektivni talasi

Trgovanje valutama se najuspešnije odvija u pravcu glavnog trenda, a ujedno je to i najsigurniji način trgovanja. Međutim, nije svejedno na koji način se trguje i na kakvom trendu će se odvijati trgovina, posebno sa stanovišta intenziteta kao i prevladavajuće orijentacije trenda. Otvaranje pozicije u skladu sa trendom ima višestruku prednost, a posebno ako je trend dugoročan. Poznato je da je jedan od najboljih načina za određivanje i analizu glavnog trenda Elliott Wave metoda jer je vrlo pouzdana i pruža brojne dodatne informacije koje su od pomoći pri trgovanju. Dakle, iscrtavanjem kanala trenda (na grafikonu je označen linijama u plavoj boji) i unutar njega određivanjem karakterističnih pet talasa Elliott-a (prema pravilima Elliott Wave Analysis) precizno se izdvajaju dve vrste talasa – impulsivni i korektivni. Za trgovanje na Forex-u najbitnije svojstvo Elliott talasa jeste da se impulsivni talasi odvijaju u pravcu tržišnog trenda dok korektivni talasi imaju suprotan smer. Osim toga, u trgovanju treba primeniti i pojedinačno bitno svojstvo svakog od njih, a to se odnosi na dužinu trajanja talasa. Impulsivni talasi se uvek formiraju u formaciji pet manjih (minore) talasa unutar jednog većeg talasa koji se tretira kao glavni, a korektivni talsai se pojavljuju uvek u formaciji od tri manja talasa unutar nekog većeg korektivnog talasa. Oba bitna svojstva treba vešto koristiti u projektovanju investicione odluke, kao i za projekciju karakterističnih pozicija zaštite kapitala – TP (take profit) i SL (stop loss).


Izvor: www.fortrade.com

Značaj impulsivnih i korektivnih talasa u trgovanju valutama sastoji se u sledećem:

– Impulsivni talasi (Impulse Wave) se koriste za zaštitu kapitala
Ulazak u poziciju pri formiranju impulsivnog talasa znači trgovanje u smeru tržišnog trenda (pozicija Buy u podnožju talasa 1) i tada treba da se prati donji rub dugoročnog cenovnog kanala da bi trgovina prvenstveno bila usmerena ka zaštiti kapitala. Pošto se trgovanje odvija u skladu sa dugoročnim trendom zaštitna pozicija od prevremenog zatvaranja se postavlja naredbom Trailing Stop na konzervativan način. Ovakva strategija se primenjuje iz razloga što se trguje na duže vreme, a najadekvatnija je metoda Position Trading (trgovanje u skladu sa dugoročnim trendom). Podrazumeva se primena taktike postupnog povećavanja broja otvorenih pozicija u pravcu inicijalnog trenda sa ciljem uvećenja profita. Dakle, trgovanje na impulsivnim talasima ne podrazumeva projektovanje kratkoročnih profita pa stoga i zaštitnu poziciju SL ili Tailing Stop treba postaviti na konzervativniji način (na grafikonu se jasno očava da pozicija Buy na početku talasa 1 svoje ostvarenje može imati i na kraju talasa 3, bez bitnih oscilacija, ukoliko se postavi odgovarajući trailing Stop). U cilju postizanja veće sigurnosti kapitala nova pozicija Buy može biti otvorena na početku talasa 4 uz napomenu da se Trailing Stop može projektovati sa obzirom na pravilo da četvrti talas nikada ne dostiže nivo drugog talasa i na taj način ostvariti značajniji profit uz sigurnu zaštitu kapitala na trgovinskom računu.

– Korektivni talasi (Corrective Wave) se koriste za zaštitu profita
Kao što je na graikonu prikazano, krektivni talasi su kraćeg intenziteta (označeni crvenom bojom u suprotnom smeru od glavnog trenda) ili imaju veće oscilacije poput talasa 4, pa je potrebno pored zaštite kapitala, zaštiti i profit pre nego što kretanje cene ne povrati pravac trenda koji je glavni na dugoročnom gradikonu. Zato se u trgovini na korektivnim talasima (trgovanje u smeru kratkotrajne korekcije glavnog trenda) projektuje zaštita pomoću pozicija Stop Loss i Trailing Stop, ali na agresivan način. Osiguranje profita, dakle, treba obezbediti tako da se uzme što veći postotak projektovanog profita, jer su korektivni talasi prilično ograničenog vremenskog opsega. Strategija trgovanja na korektivnim talasima obično odgovara Swing ili Daily trgovcima kojima je zgodno da prate izrazite obrte trenda.

Scroll to Top