Forex analitičar

Temelj tržišne analize čini aksioma da tržišna kretanja uzimaju u obzir sve dostupne informacije. To podrazumeva da tržišnu cenu čine objedinjeni uticaji (politički, ekonomski, psihološki i drugi faktori) koji kompleksno deluju na njeno formiranje. Forex analitičar svestan značaja navedenog aksioma shvata da ima obiman, težak i skoro nedokučiv zadatak pred sobom. On teži u svojoj krajnjoj nameri da odredi pravovremenu poziciju trejda čija precizost zavisi od procene svih ili bolje reći svakog od uticajnih faktora koji u međusobnom sadejstvu iziskuju prevelik poslovni angažman. Osim toga, pravovremeno pozicioniranje trejda je više pitanje trenutka koji deprimira svako potrebno vreme za sagledavanje kompleksnih faktora uticaja. Fundamentalna analiza zbog toga Forex trejderima izgleda kao preobimna materija zbog čega „nemaju“ dovoljno vremena za trgovanje. Trejderi početnici često izgovaraju kao floskulu istu ili sličnu rečenicu – nisam otvorio poziciju jer sam mnogo vremena proveo u analizi tržišta ili sl. Profesionalci pak znaju da Forex trgovanje funkcioniše na mnogo jednostavniji način, a analizu tržišta apsolutno ne izdvajaju kao poseban deo trgovinskog procesa. Kao prvo, nema ulaska u poziciju bez prethodne analize pa je analiza neprekidni proces tokom koga se otvaraju i zatvaraju trejdovi. Drugim rečima, trgovinska transakcija vremenski traje kraće od analize kao deo realizovanog investicionog posla. Zadatak tržišnog analitičara ima jedan kontinuitet koji se ne prekida ni kada ne postoji otvoren trejd. Profesionalni trejderi imaju „u malom prstu“ kretanje valutnog para na kome uobičajeo trguju poznavajući njegovu prirodu ponašanja kroz vreme. Zato je irelevantno trgovinski proces deliti na vreme analize i vremenski okvir za realizaciju trejda. Međutim, pitanje preobimnosti domena tržišne analize ipak neće rešiti uklanjanje vremenske distance između analize i „živog trejda“ pa se početnici opet nalaze pred brdom problema. Profesionalci to rešavaju u samo jednom potezu – cene slede trendove! Dakle, preobimna analiza svih kompleksnih faktora svodi se na trend, jedini važan i najvažniji u Forex trgovanju. A, objašnjenje analize trenda ujedno daje rešenje zadatka tržišnog analitičara u dve moguće pretpostavke za izvođenje zaključka:

1. Cena se kreće u trendu i nastaviće da se kreće sve dok trend ima jačinu;
2. Trend će nastaviti da se kreće u inicijalnom smeru sve dok ne nastupi obrt trenda.

Dakle, zadatak Forex analitičara je da sledi trend u cilju da iskoristi snagu njegove inicijacije sve do signala za obrt trenda. To doslovno znači da tržišni analitičar izborom bilo koje metode i bilo kog indikatora izvodi zaključak o nastavku ili obrtu trenda. Štaviše, analitičar opredeljen za jednu metodu u trenutku odlučivanja o ulasku u poziciju više nije zainteresovan za razloge koji su doveli do nastavka trenda već fokusira svoju pažnju na potencijalne signale za obrt trenda da bi blagovremeno zatvorio poziciju itd. Fokus na konkretnu situaciju u datom trenutku (realizacija trejda) praktično je postupak svođenja dugoročne analize trenda na vremenski okvir u kome smer trenda imponuje usmerenju (buy ili sell) otvorene pozicije.

Scroll to Top