Forex analiza i globalni uticaj FED-a

Kompleksni odnosi u međunarodnim finansijama podložni su raznim društveno-ekonomskim i političkim uticajima dok burni događaji u geopolitici iziskuju praćenje poteza najuticajnijih u svetu. Goruća geopolitička previranja (krize, međunarodne sankcije, promene vlasti) su uvek aktuelna tema u sagledavanju uticaja na Forex tržište. U tom smislu, uticaj SAD je nesumljiv, a u finasijskom žargonu uticaj FED-a uvek treba staviti u prvi plan o čemu jasno govori činjenica da aktuelna kriza u svetu izaziva oprečne prognoze o kretanju cene američkog dolara. Poput drugih centralnih banaka, Centralna banka SAD-a utiče na valutno tržište u tri glavne oblasti: diskontna kamatna stopa, instrumenti tržišta novca i aktivnosti trgovanja valutama. Za Forex su najvažniji sporazumi o tzv. ponovnoj kupovini ugovora (repurchase agreements) po kojima se ponovo prodaje ista garancija, po istoj ceni, po unapred određenom datumu (najčešće period od 15 dana) i po specifičnim kamatnim stopama. Ovaj dogovor predstavlja jednokratnu inekciju rezervi za bankarski sistem, a uticaj na Forex tržište se sastoji u očekivanjima slabljenja dolara. Sporazumi o ponovnoj kupovini tiču se klijenta ili sistema i usklađeni sporazumi za kupovinu i prodaju (mached sale-purchase agreements) imaju suprotni uticaj od sporazuma za ponovnu kupovinu. Kada se izvršava usklađeni sporazum za kupovinu i prodaju FED prodaje garanciju za neposrednu dostavu određenom dileru ili drugoj centralnoj banci uz dogovor da ponovo otkupi istu garanciju po istoj ceni, opet u unapred određenom vremenu u budućnosti (uobičajeni rok od 7 dana). Ovakav finansijski aranžman znači kratkoročnu nestašicu rezervi, a uticaj na Forex tržište manifestuje se očekivanjama da dolar jača (svedoci smo da poslednjih meseci doar jača na Forex tržištu). Inače, većina centralnih banaka je uključena u Forex aktivnosti više nego što intervenišu na otvorenom tržištu (aktivnosti su plaćanja između centralnih banaka ili prema međunarodnim subjektima). Intervencije SAD-a na Forex tržištu, od strane trezora i FED-a usmerene su u pravcu vraćanja normalnih uslova na tržište uz uticaj na valutne kurseve, ali te intervencije nisu usmerene na rezerve. Tako postoje dve vrste intervencija: otvorene intervencije i sterilizovane intervencije. Otvorene intervencije se odnose isključivo na Forex aktivnosti, a sve što se događa je sama intervencija u kojoj FED ili prodaje ili kupuje dolar u stranim valutama. Tako se uz uticaj na Forex tržište javlja i monetrani uticaj na priliv novca. Kada već postoji uticaj na priliv novca, onda se moraju izvršiti i određena prilagođavanja kamatne stope, cena itd. Zato otvorena Forex intervencija ima dugoročni efekat. Sterilizovana intervencija FED-a uključuje korak više uz orginalne valutne transakcije kao prodaja vladinih garancija čime se nadoknađuju dodate rezerve koje su nastale upravo usled intervencije. Sterilizovana intervencija suštinski samo stvara pritisak na potražnju i ponudu određene valute pa je njen uticaj kratkoročan ili srednjeročan. Dakle, uticaj FED-a treba analizirati kompleksnim metodama u procesu trgovanja na Forex-u zbog snažnog uticaja koji ova moćna zemlja ima u svetu.

Scroll to Top