Sezonski ciklusi


Vremenski ciklusi predstavljaju vrlo važnu kategoriju u ukupnoj analizi finansijskih tržišta. Pored toga što je analiza ciklusa korisna zbog mogućnosti da se preciznije sagledaju dešavanja na dugoročnim i srednjoročnim grafikonima i bliže odredio tržišni trend, kratkoročni ciklusi su delotvorni za određivanje momenata za otvaranje trgovačkih pozicija. Naime, karakteristične osobine ciklusa pomažu trejderima da analizi cenovnih grafikona dodaju bitan vremenski aspekt i tako upotpune konciznu analizu tržišnog kretanja. Pored opšteg pristupa analizi vremenskih ciklusa, neka dodatna zapažanja korisno utiču na sačinjavanje opšte slike kretanja cena na tržištu, a što se može vrlo dobro upotrebiti u analizi. Tako su analitičari cenovnih grafikona, na osnovu dugogodišnje prakse izdvojili segment analize ciklusa pod nazivom – sezonski ciklusi. U suštini, radi se o segmentiranom posmatranju ponašanja ciklusa, odnosno, analizi određenih karakterističnih perioda kod vremenskih ciklusa. Primećeno je da sezonski ciklusi u određenoj meri utiču na sva tržišta, a odnose se na činjenicu da se tržišta kreću u određenim trendovima u pojedinim periodima na godišnjem nivou. Poznato je da Forex Market predstavlja globalno tržište novca i da je vrlo je osetljiv na sva dešavanja na ostalim tržištima, a posebno kada su u pitanju tržišta roba, tako da sezonski ciklusi nalaze veliku primenu u analizi. Jedno od najinteresantnijih tržišta sa sezonskim ciklusima je svakako tržište poljoprivrednih kultura jer na vrlo karakterističan način utiču vremenski uslovi na godišnjem nivou na sve poljoprivredne kulture. Osim toga, poseban akcenat treba staviti na sve robne valute jer sezonski ciklusi imaju izražen efekat na tržišta roba kao što su plemeniti metali, nafta i sl. Štaviše, analitičari finasijskih tržišta upotrebljavaju i obrasce sezonskih ciklusa koji odražavaju karakterističnosti pojedinih, a najvažnijih roba na finansijskom tržištu. Na primer, februar mesec je dugi niz godina poznat kao period kada tržišta zrnastih kultura miruju, što je dobar znak za sve one koji trguju valutama zemalja koje su najveći izvoznici u svetu ovih peroizvoda. Po istom principu izdvajaju se odrasci sezonskih ciklusa za tržište zlata, srebra, nafte, bakra i sl. tako da trejderima vrlo mnogo pomaže analiza sezonskih ciklusa za najtrgovanije robe na globalnom nivou.

Izvor: www.fortrade.com

Na pokaznom grafikonu (Gold, MN) može se uočiti da tržište zlata karakteristična dna dostiže tokom avgusta meseca što je vrlo značajan podatak za sve one koji investiraju u zlato. Slično tome, zapaženo je da tržište nafte dostiže vrhove u oktobru, tržište srebra ima dna u januaru, tržište bakra ima izrazit rastući trend u periodu s početka kalendarske godine (januar/februar) itd. Dobrim zapažanjem sezonski ciklusi značajno mogu doprineti u sagledavanju dugoročnih trendova na svim finasijskim tržištima što se posebno dobro odražava na tržište novca. Tako se za najtrgovaniju, glavnu svetsku valutu, američki dolar pouzdano zna da tokom januara meseca dostiže najniže vrednosti itd. Dakle, korisna zapažanja kod vremenskih ciklusa predstavljau dobar orijentir u analizi tržišnih kretanja.

Scroll to Top