Najprofitabilniji biznis u Hrvatskoj

Kako započeti biznis u Hrvatska povlači za sobom i pitanje koji biznis u Hrvatskoj može donijeti zadovoljavajući profit. Tijekom prethodnog desetljeća, u našoj zemlji je vladao trend razvoja male privrede u sklopu strtegije restruktuiranja gospodarstva u procesu privatizacije. Obzirom da veliki giganti odumiru posebno u sektoru industrijske proizvodnje, strategija oporavka zemlje u prvi plan je postavila razvojne programe osnivanja malih i srednjih poduzeća. Tako je sektor male privrede zapravo postao vodeći biznis u Hrvatskoj, odnosno mala i srednja poduzeća čiji su nositelji pojedinci poduzetnici.

Najprofitabilniji biznis u HrvatskojBiznis u Hrvatskoj je kroz programe kreditiranja i subvencioniranja poticao razvoj malog gospodarstva sve do momenta nastanka novih problema izazvanih globalnom gospodarskom krizom. Problemi su se ogledali u otežanom poslovanju uslijed nelikvidnosti i prezaduženosti mnogih tvrtki koje vrlo često nisu u stanju uskade priljev dobiti od obavljenog posla sa troškovima poslovanja. Mnogi od poslova koji su podrazumijevali unosan biznis u Hrvatskoj su postali neprofitabilni uslijed povećanja prezaduženosti, prije svega u vidu bankovnog kreditiranja. Istovremeno, tokom protekle decenije forex biznis je doživio svoj pravi procvat u svijetu i razvio se do neslućenih granica zahvaljujući primjeni informatičke tehnologije i najsuvremenijih oblika komunikacije na globalnoj razini, ali i revolucionarnih promjena u oblasti finacijske regulative. Forex predstavlja svojevrsni oblik suvremenih trendova poslovanja i svrstava se u najprofitabilnije poslove današnjice. Forex u posljednje vrijeme postaje sve popularniji biznis u Hrvatskoj upravo zbog svoje profitabilnosti, ali u daleko manjoj mjeri nego u svijetu. Naime, nekoliko godina unatrag, pojava forex brokera u našoj zemlji i regionu (jedna od vodećih brokerskih kuća je Fortrade koji kod nas posluje od 2009.), Koji su ujedno i nositelji ovog unosnog posla, u najvećoj mjeri pridonose promicanju i razvoju forex- a. Na taj način, za sve one koji su prepoznali svoju šansu u forex trgovanju, ovaj visokoprofitabilni posao postao najunosniji biznis u Hrvatskoj. Osnovne karakteristike forex biznisa koje ga stavljaju u takvu poziciju su velika volatilnost tržišta (forex transakcije uvijek imaju realizaciju), relativno vrlo mali početni kapital potreban za pokretanje biznisa i visoka kreditna sposobnost (leverage ili popularna poluga koju forex brokeri osiguravaju klijentima), a koja je najvažniji faktor velike zarade. Ovdje treba napomenuti da kreditiranje klijenta putem tzv. poluge (najčešće u razmjeru od 1:200) ne podrazumijeva nikakvo dodatno kamatno zaduživanje, već potporu pri financijskoj transakciji, tako da su troškovi poslovanja svedeni na minimum, odnosno, nema dodatnih troškova. Druge prednosti i pogodnosti koje forex svrastavaju u vodeći biznis u Hrvatskoj, a u svijetu posebno, je i mogućnost fleksibilne organizacije radnog vremena tako da je moguće usklađivanje s drugim obvezama ukoliko ih trader ima. Ovdje se prvenstveno misli na obveze iz redovitog zanimanja ukoliko je riječ o već zaposlenom licu, što podrazumijeva da se forex može raditi i kao dopunsko zanimanje, ali iu okviru osnovne profesije. Navedena dvojaka mogućnost proizlazi iz činjenice da je forex tržište aktivno dvadeset i četiri sata dnevno i to pet radnih dana u tjednu, tako da je to još jedan kuriozitet koji ga postavlja u najinteresantnije poslove, koji čine biznis u Hrvatskoj. Mogućnost komunikacije, kao i poslovanja u svim vremenskim zonama s mnoštvom financijskih instrumenata (zlato, srebro, nafta, akcije svjetskih kompanija i sl..) su elemnti koje gotovo ne nudi ni jedan drugi valjani biznis u Hrvatskoj.

Scroll to Top